زایشگاه
زایشگاه 2
ماما
ماما2
ماما3
icu
اورژانس
رادیولوژی
سردر بیمارستان
واکسن1
کرونا 2
پدافند

اخبار بیمارستان

باحضوردکتر فلاح کرکان کمیته کنترل عفونت برگزار گردید.

باحضوردکتر فلاح کرکان کمیته کنترل عفونت برگزار گردید.

1400/09/09
برنامه درمانگاه های بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بروزرسانی شد.

برنامه درمانگاه های بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بروزرسانی شد.

1400/09/08
سیزدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک جدید بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(SP) برگزار گردید.

سیزدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک جدید بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(SP) برگزار گردید.

1400/09/06
تعدادی تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل بیمارستان بندرانزلی خریداری شد.

تعدادی تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل بیمارستان بندرانزلی خریداری شد.

1400/09/04
ظهر امروز با حضور آقای نصیرزاده ، روند پیشرفت امور در مرکز غربالگری سرطان بندرانزلی مورد بررسی قرار گرفت.

ظهر امروز با حضور آقای نصیرزاده ، روند پیشرفت امور در مرکز غربالگری سرطان بندرانزلی مورد بررسی قرار گرفت.

1400/09/01
صبح امروز سری سوم  تزریق دزبوستر(یادآور) در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی انجام شد.

صبح امروز سری سوم تزریق دزبوستر(یادآور) در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی انجام شد.

1400/09/01
چمن زنی و هرس فضای سبز محوطه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

چمن زنی و هرس فضای سبز محوطه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/09/01
دوازدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک جدید بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(SP) برگزار گردید.

دوازدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک جدید بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(SP) برگزار گردید.

1400/08/29
گرامیداشت هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی

گرامیداشت هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی

1400/08/27
جمع بندی بازدیدهای دوره ای در راستای اعتبار بخشی بیمارستان ها انجام گرفت.

جمع بندی بازدیدهای دوره ای در راستای اعتبار بخشی بیمارستان ها انجام گرفت.

1400/08/27
راه اندازی سیستم اعلام کد بخش در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

راه اندازی سیستم اعلام کد بخش در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/08/25
شست صمیمانه ریاست بیمارستان با پرسنل بخش آزمایشگاه بیمارستان بندرانزلی

شست صمیمانه ریاست بیمارستان با پرسنل بخش آزمایشگاه بیمارستان بندرانزلی

1400/08/25
ظهر امروز ،طی جلسه ای با حضور دکتر آبتین حیدرزاده  روند  پیشرفت امور مرکز غربالگری سرطان بندرانزلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

ظهر امروز ،طی جلسه ای با حضور دکتر آبتین حیدرزاده روند پیشرفت امور مرکز غربالگری سرطان بندرانزلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

1400/08/24
روند پیشرفت امور در درمانگاه غربالگری سرطان،مورد بررسی قرار گرفت.

روند پیشرفت امور در درمانگاه غربالگری سرطان،مورد بررسی قرار گرفت.

1400/08/23
یازدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک جدید بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(SP) برگزار گردید.

یازدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک جدید بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(SP) برگزار گردید.

1400/08/22
نصب و راه اندازی لیبل زن در بخش های بالینی بیمارستان بندرانزلی

نصب و راه اندازی لیبل زن در بخش های بالینی بیمارستان بندرانزلی

1400/08/18
با حضور سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان بندرانزلی از زحمات تیم پرتونگاری این مرکز تقدیر شد.

با حضور سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان بندرانزلی از زحمات تیم پرتونگاری این مرکز تقدیر شد.

1400/08/17
قابل توجه مراجعین محترم جهت انجام ماموگرافی  در بیمارستان بندرانزلی:

قابل توجه مراجعین محترم جهت انجام ماموگرافی در بیمارستان بندرانزلی:

1400/08/16
آرشیو
آرشیو