وبینارهای آموزشی برای پرسنل گرامی بیمارستان دکتر شهید بهشتی بندرانزلی

وبینار مرگ مغزی و اهدای عضو مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹                               

      **گروه هدف: پرسنل محترم درمان

لینک ورود به وبینار http://online.farmehr.com/b/6q2-ku3-ugp   ساعت 10 صبح
لینک پره تست https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZJhTTv-4QNbVxXYcjZBMM7sZnKwwEElEMG8FRdPrR3kpbpQ/viewform?usp=sf_link   ساعت 9:30 تا 10
لینک آزمون نهایی https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemi-sw_WzQIuJwG_whcAXb3AVJYWiOehCeoLrA1RL6hcNVgQ/viewform?usp=sf_link   ساعت 22 تا 23

 

 

حاد قلبی و مغزی وبینار مدیریت سکته                    **مورخ 1401/09/27   

** گروه هدف:کلیه پرسنل درمانی و اداری

لینک ورود به وبینار http://online.farmehr.com/b/6q2-ku3-ugp   ساعت ۱۰ صبح
لینک پره تست

https://docs.google.com/forms

  ساعت 9:30
لینک آزمون نهایی https://docs.google.com/forms   ساعت 22 تا 23

 

وبینار هموویژیلانس

**مورخ 1401/09/21   ** گروه هدف: پرسنل محترم  پرستاری، مامایی، آزمایشگاه

 

 لینک ورود به وبینار http://online.farmehr.com/b/6q2-ku3-ugp ساعت ۱۰ صبح
لینک پره تست https://docs.google.com/forms ساعت 9:30
لینک آزمون نهایی https://docs.google.com/forms ساعت 22 تا 23

 

وبینار مهارت ارتباطی       ** مورخ    ۱۴۰۱/۹/۱۶

 گروه هدف: پرسنل درمان و اداری

 لینک ورود به وبینار http://online.farmehr.com/ ساعت ۹
لینک پره تست https://docs.google.com/forms ساعت 8:30 تا 9
لینک آزمون نهایی https://docs.google.com/forms ساعت 22 تا 23

 

وبینار آنفولانزا   **( مورخ 1401/09/09)          **(گروه هدف: پرسنل محترم درمان)

 

لینک ورود به وبینار

http://online.farmehr.com/b/6q2-ku3-ugp

ساعت 10
لینک پره تست

https://docs.google.com/forms

ساعت 9:30
لینک آزمون نهایی
https://docs.google.com/forms
ساعت 22 تا 23

 

 آزمون پرسنل جدیدالورود

 

لینک ورود به آزمون

 

https://docs.google.com/forms  

 

 

وبینار خود مراقبتی  **(مورخ 1401/08/30)  **(گروه هدف: پرسنل محترم درمانی)منقضی
لینک ورود به وبینار


https://online.farmehr.com

ساعت 12 ظهر
لینک پره تست

https://docs.google.com/forms

ساعت 11:30 تا 12

لینک آزمون نهایی

https://docs.google.com/forms

ساعت 22 تا 23

 

وبینار ارگونومی و حفاظت فردی  **(مورخ 1401/08/28)    **(گروه هدف: پرسنل محترم درمانی و اداری) منقضی

لینک ورود به وبینار

http://online.farmehr.com

ساعت 10 صبح
لینک پره تست

https://docs.google.com/forms

ساعت 9 تا 9:30
لینک آزمون نهایی

https://docs.google.com/forms

ساعت 22 تا 23

  

 

وبینار بیماری های واگیر (گروه هدف: پرسنل درمان) مورخ 1401/08/24  منقضی
لینک ورود به وبینار
 
 
 
ساعت 10 صبح
لینک پره تست

https://docs.google.com/forms

ساعت 9 الی 9:30
لینک آزمون نهایی

https://docs.google.com/forms

ساعت 22 الی 23

 

وبینار تخصصی مدیریت بخش اورژانس بیمارستان  منقضی
لینک ورود به وبینار

https://vc.behdasht.gov.ir/eum

دوشنبه ساعت 15 - 13

1401/08/23

                               

***   وبینار مواجهات شغلی   ***   (مورخ 1401/06/16)   (گروه هدف: پرسنل درمان) منقضی

لینک ورود به وبینار

 

https://online.farmehr.com/b/6q2-ku3-ugp ساعت 10 صبح

لینک پره تست

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4PCpsxlELKARZkaPC7AycdutmjWDXBow23Bp-EUOrBo-veQ/viewform?usp=sf_link ساعت 9 الی 9:30

 لینک آزمون نهایی

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesv0Uhe4sg_gAJMdwcnvivqu0o-TLO3KFWe3ArKrdpl5qxQQ/viewform?usp=sf_link ساعت 22 الی 22:30

 

 

***   وبینار آموزش ضمن خدمت اورژانس های زنان   ***     (گروه هدف: پرسنل درمان) منقضی

 

لینک ورود به وبینار

https://online.farmehr.com/b/pnx-9kr-6dq

 

 

جلسه اول

اختلالات فشار خون در بارداری و علل آن -تشخیص و درمان اختلالات فشار خون در بارداری     (دکتر فاطمه حسین زاده)

حاملگی خارج از رحمی و انواع آن- تشخیص و درمان حاملگی خارج از رحمی                        (دکتر زهرا حمیدی مدنی)

استانداردهای تریاژ در بلوک زایمان                                       (سرپرستار اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا)

ساعت  13-10  

مورخ 1401/07/19

 جلسه دوم

 

خونریزی های مامایی و علل آن-آشنایی با پروتکل خونریزی مامایی                       ( دکتر میثا نقدی پور)

احیا با مایعات و خون و فرآورده های خونی در خونریزی مامایی                           (دکتر سمانه غضنفر طهران)

نحوه انجام تریاژ مامایی                                                                      (دکتر فاطمه حاجی هادی)

مراقبت های پرستاری در اورژانس زنان                                                   (ساغی غفوریان)

ساعت 13:30-10

مورخ

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/10/19 10:55