ریاست بیمارستان
********************
 

 
 
سمت نام و نام خانوادگی تخصص سابقه کار سابقه کار در این سمت شماره تماس آدرس ایمیل

رئیس

مرتضی فلاح کرکان متخصص اورولوژی 9 3 013444502013 Mortezafallah.md@gmail.com

 

 

مدیر اداری بیمارستان

********************

    

سمت نام و نام خانوادگی تخصص سابقه کار سابقه کار در این سمت شماره تماس آدرس ایمیل

مدیر

محمدحسین رضایی دوگاهه متخصص طب اورژانس 9 3 01344505005 dr_hussein_rezaei@yahoo.com
 
 
 
 
 

مترون بیمارستان
********************
  

 

سمت نام و نام خانوادگی تخصص سابقه کار سابقه کار در این سمت شماره تماس آدرس ایمیل

مترون

مرجان زراندیان
کارشناس پرستاری
16 2 01344502008 -
 
 


 

         
               

 
 


                                                    

 
 
 

 

 

  

آخرین بروز رسانی : 1402/02/28 12:59