عنوان بخش

Ccu

رئیس بخش

دکتر پورطهماسبی

سرپرستار

مریم جماییلی

تعداد تخت فعال

8

شماره داخلی

259

ساعات ملاقات بیماران

روزهای زوج و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

MI-P/E-UA-ARRYTHMIA,…

 
 
 

 

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/02/29 18:14