نوید چیست؟
سیستم های مدیریت یادگیری (LMS یا Learning Management System) زیرساخت کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه یادگیری الکترونیکی محسوب می شوند. این سیستم های نرم افزاری امور مربوط به به کارگیری، ثبت نام، ‌مدیریت، پیگیری، ارزشیابی، ارائه برنامه ها، ‌برقراری تعامل بین فراگیران و محتوای برنامه و بین فراگیران و استادان را انجام می دهند. لذا یکی از الزامات "بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی" راه اندازی LMS کشوری با عنوان "نوید" (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) بود که انجام آن به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار شد. کارگروه تخصصی شامل متخصصان آموزش مجازی و فنی، طراحی آموزشی و اجرای نرم افزار را به عهده گرفتند. بالاخره نسخه اول "نوید" در مرداد ماه 1396 به بهره برداری رسید. بعد از پایلوت در دو دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96، به تدریج از نیمسال دوم این نرم افزار برای استفاده در اختیار تمام دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی قرار می گیرد. برای آگاهی بیشتر از روند طراحی و آماده سازی "نوید"، می توانید به مطلب منتشر شده در خبرنامه شماره بهمن ماه 1396 انجمن یادگیری الکترونیکی ایران مراجعه نمایید. راهنمای استفاده از این سامانه را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید.


راهنمای سامانه نوید ویژه اساتید  
راهنمای سامانه نوید ویژه دانشجویان
 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/05 12:24