زایشگاه
زایشگاه 2
ماما
ماما2
رادیولوژی
icu
اورژانس
سردر بیمارستان
1401
رمضان
واکسن1
کرونا 2
ماما3
رمضان

اخبار بیمارستان

نصب پرده بین تخت ها در بخش ها

نصب پرده بین تخت ها در بخش ها

1401/04/06
مانور دورمیزی مدیریت بحران باحضور مسئولین شهرستان بندرانزلی برگزار شد.

مانور دورمیزی مدیریت بحران باحضور مسئولین شهرستان بندرانزلی برگزار شد.

1401/04/05
کمیته رسیدگی به شکایات آزمایشگاه با حضور دکتر فلاح کرکان برگزار شد.

کمیته رسیدگی به شکایات آزمایشگاه با حضور دکتر فلاح کرکان برگزار شد.

1401/03/29
بازدید کارشناس اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی انزلی

بازدید کارشناس اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی انزلی

1401/03/23
بازدید مدیر امور پرستاری دانشگاه و کارشناسان ستادی از بخش های بیمارستان شهید بهشتی انزلی

بازدید مدیر امور پرستاری دانشگاه و کارشناسان ستادی از بخش های بیمارستان شهید بهشتی انزلی

1401/03/23
کمیته رسیدگی به شکایات ، به منظور افزایش رضایت بیماران تشکیل شد.

کمیته رسیدگی به شکایات ، به منظور افزایش رضایت بیماران تشکیل شد.

1401/03/19
بازدید مسئولین کشوری از بیمارستان انزلی

بازدید مسئولین کشوری از بیمارستان انزلی

1401/03/19
بازدید سرزده سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان انزلی

بازدید سرزده سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان انزلی

1401/03/18
انتصاب دکتر مرتضی فلاح کرکان بعنوان عضو اصلی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه

انتصاب دکتر مرتضی فلاح کرکان بعنوان عضو اصلی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه

1401/03/18
بازدید مسئولین کشوری و شهرستانی از بیمارستان بندرانزلی

بازدید مسئولین کشوری و شهرستانی از بیمارستان بندرانزلی

1401/03/16
برگزاری کمیته فنی اجرایی

برگزاری کمیته فنی اجرایی

1401/03/16
خدام و پرچم حضرت معصومه (س) در بیمارستان بندرانزلی

خدام و پرچم حضرت معصومه (س) در بیمارستان بندرانزلی

1401/03/12
دومین جلسه مربوط به راه اندازی واحد scu در بیمارستان بندرانزلی برگزار گردید.

دومین جلسه مربوط به راه اندازی واحد scu در بیمارستان بندرانزلی برگزار گردید.

1401/03/12
اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان با حضوردکتر فلاح کرکان انجام شد .

اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان با حضوردکتر فلاح کرکان انجام شد .

1401/03/12
راه اندازی دستگاه جدید آندوسکوپی -کلونوسکوپی در بیمارستان بندرانزلی

راه اندازی دستگاه جدید آندوسکوپی -کلونوسکوپی در بیمارستان بندرانزلی

1401/03/09
راه اندازی دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی سانترال ( مرکزی ) بخش جراحی زنان  بیمارستان بندرانزلی

راه اندازی دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی سانترال ( مرکزی ) بخش جراحی زنان بیمارستان بندرانزلی

1401/03/09
یک دیگ بخار سه هزار لیتری به سامانه تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی اضافه شد.

یک دیگ بخار سه هزار لیتری به سامانه تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی اضافه شد.

1401/03/08
راه اندازی دستگاه اسپیرومتر در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

راه اندازی دستگاه اسپیرومتر در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1401/03/08
آرشیو
آرشیو