زایشگاه
زایشگاه 2
ماما
ماما2
ماما3
icu
اورژانس
رادیولوژی
سردر بیمارستان
واکسن1
کرونا 2
پدافند

اخبار بیمارستان

بزرگداشت روز زن در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

بزرگداشت روز زن در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/11/03
در کمیته فنی اجرایی به بررسی مشکلات بیمارستان پرداخته شد.

در کمیته فنی اجرایی به بررسی مشکلات بیمارستان پرداخته شد.

1400/10/29
با حضور تیم اجرایی بیمارستان بازدید از کلیه بخش های بیمارستان صورت گرفت.

با حضور تیم اجرایی بیمارستان بازدید از کلیه بخش های بیمارستان صورت گرفت.

1400/10/28
برگزاری کمیته تحلیل ریشه ای در بیمارستان بندرانزلی

برگزاری کمیته تحلیل ریشه ای در بیمارستان بندرانزلی

1400/10/27
برگزاری اولین وبینار آموزش اصالت دارویی

برگزاری اولین وبینار آموزش اصالت دارویی

1400/10/27
بازدید نظارتی تیم علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

بازدید نظارتی تیم علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/10/26
برگزاری جلسه سرپرستاران و مسئولین  بیمارستان بندرانزلی با حضور ریاست و مدیر خدمات پرستاری  بیمارستان

برگزاری جلسه سرپرستاران و مسئولین بیمارستان بندرانزلی با حضور ریاست و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

1400/10/25
با حضور دکتر موسوی به بررسی مشکلات دارو و تجهیزات بیمارستان بندرانزلی پرداخته شد.

با حضور دکتر موسوی به بررسی مشکلات دارو و تجهیزات بیمارستان بندرانزلی پرداخته شد.

1400/10/23
طی جلسه ای مشکلات بین بیمه سلامت و بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی مورد بررسی قرار گرفت.

طی جلسه ای مشکلات بین بیمه سلامت و بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی مورد بررسی قرار گرفت.

1400/10/23
با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات بخش IT پرداخته شد.

با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات بخش IT پرداخته شد.

1400/10/22
با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات  انبار و مالی پرداخته شد.

با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات انبار و مالی پرداخته شد.

1400/10/22
فرماندار بندرانزلی در اولین روز کاری خود به بررسی مشکلات بیمارستان بندرانزلی پرداخت

فرماندار بندرانزلی در اولین روز کاری خود به بررسی مشکلات بیمارستان بندرانزلی پرداخت

1400/10/19
برگزاری کمیته دارو و تجهیزات در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

برگزاری کمیته دارو و تجهیزات در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/10/18
بخش پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی راه اندازی شد.

بخش پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی راه اندازی شد.

1400/10/17
خارج سازی کیسه صفرا به روش لاپراسکوپی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

خارج سازی کیسه صفرا به روش لاپراسکوپی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/10/14
برگزاری مانور دور میزی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

برگزاری مانور دور میزی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1400/10/11
برگزاری جلسه کمیته اخلاق

برگزاری جلسه کمیته اخلاق

1400/10/09
جلسه خیر مقدم به پزشکان متخصص جدید

جلسه خیر مقدم به پزشکان متخصص جدید

1400/10/05
آرشیو
آرشیو