برنامه زمانبندی سمینار های بهمن و اسفند سال 1400

بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

 

روزهای هفته

تاریخ

ساعت

عنوان

سه شنبه

1400/11/5

10-12

ارزیابی تغذیه بیمارو مراقبت پرستاری

دوشنبه

1400/11/11

10-12

PCOS

پنج شنبه

1400/11/14

10-12

مواجهات شغلی

چهار شنبه

1400/11/20

10-12

تفسیر گرافی و اسکن

دوشنبه

1400/11/25

10-12

مراقبت از بیمار ترومایی

یکشنبه

1400/12/10

10-12

احیاء نوزاد

چهارشنبه

1400/12/26

10-10:30

تزریقات ایمن-ایزولاسیون –حفاظت فردی(آموزش مداوم)

آخرین بروز رسانی : 29 خرداد 1401