عنوان بخش

CSR

مسؤل CSR

ندا خداجو

شماره داخلی

264

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

استریل کردن تجهیزات اتاق عمل-نگهداری از دستگاه ها و...

 

بدون تردید ضد عفونی و استریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانی یکی از مهمترین راههای جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی می باشد. واحد CSR در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتهای و خدمات بیمارستان در نظر گرفت . عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود. مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی  ، استریل و انبارمی گردند.

این واحد در نزدیکی اتاق عمل قرار گرفته تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاهها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود. اهمیت این واحد تا آنجاست که بدون این مرکز هیچگونه عمل جراحی، ترمیمی ، کارهای تشخیصی، پانسمانها و… انجام نمی شود.

آخرین بروز رسانی : 1402/02/21 08:03