فرم رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستان                                                                         

                                                                                                                                                       

توضیحات: این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است. خواهشمند است با ارائه پاسخ های دقیق و صادقانه خود ما را در بهبود خدمات این مرکز یاری دهید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم.
آخرین بروز رسانی : 1402/03/01 04:42