عنوان بخش

ICU

رئیس بخش

دکتر مهرزاد قاسم زاده

سرپرستار

روجا لطفعلی پور

تعداد تخت فعال

8

شماره داخلی

253

ساعات ملاقات بیماران

روزهای دوشنبه و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

سکته مغزی-نارسایی ریه-مراقبت های بعد از عمل برخی از جراحی ها و...

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/02/31 01:23