معرفی پرسنل واحد مالی

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رئیس اداره حسابداری و امور مالی

سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه کار سابقه کار در این سمت شماره تماس   آدرس ایمیل
رئیس اداره حسابداری و مالی مسعود حسن پور دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری 14 3 09113077344   Masoudhassanpour1390@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/10/20 10:36