معرفی بخش پاتولوژی:

هر بافت و نمونه ای که به هر عنوان از بدن انسان زنده  نمونه برداری یا خارج می شود باید مورد آزمایش پاتولوژی قرار گیرددر بیمارستان شهیئد بهشتی بندرانزلی بررسیهای پاتولوژی توسط پاتولوژیست باتجربه صورت می گیرد. پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بصورت سرپایی و بستری درحال ارائه خدمت به مراجعین می باشد.

خدمات ارائه شده در این بخش، پذیرش کلیه  بافت ها و مایعات خارج شده از بدن  توسط جراح  و متخصصین مربوطه  است. در واقع هر نوع بافتی که از بدن برداشته می شود مورد ازمایش قرار می گیرد.
معمولا بافتهایی که به بخش پاتولوژی ارسال می شوند از نظر خوش خیم و بدخیم بودن مورد بررسی قرار گرفته ، به  اینگونه که بعد از تشخیص تومور توسط متخصص پاتولوژی  جهت مشخص نمودن دقیق زیرگروه تومور ، گرید  و منشا آن که هرکدام فاکتورهای مهمی در درمان هستند ، IHC یا ایمنوهیستوشیمی برای بافت گذاشته می شود.

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/22 13:14