معرفی معاون آموزشی

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت شماره تماس

خانم دکتر سیده مهشید ناصر لنگرودی

فوقتخصصغدد معاون آموزشی

44502003-6 

داخلی 275

 

 

 

شرح وظایف معاون آموزشی

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان

* فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی – پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی

* برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان

* برنامه ریزی کنفرانس های هفتگی منظم با محوریت موضوعات بالینی جهت دانشجویان

*برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیمار ها 

* پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی

* برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

* نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها و تسهیل امور آموزشی

* ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها

* تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اساتید

* تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان

* نظارت بر برنامه های مرتبط با دانشجویان  از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی ، وضعیت ایمنی، معرفی به بخش ها

* هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی

* تشکیل کمیته‌های آموزشی بیمارستان با مدیریت اعضای هیئت علمی

* نظارت بر  اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان که توسط اعضای هیئت علمی گروه های بالینی سرپرستی می شوند

* برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان

* نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی توسط دانشجویان

آخرین بروز رسانی : 1402/03/01 15:24