• معرفی معاون توسعه آموزش پزشکی

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 •  
 •  

  نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت شماره تماس

  خانم دکتر عاطفه سعدی دوست

  فوقتخصص گوارش
  مدیر توسعه آموزش

  44502003-6 

  داخلی 229

     

  معرفی دفتر توسعه آموزش پزشکی

  Education Development Office

 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 •  
 •  

  اهداف تشکیل EDO:

   

  فلسفه

  دفتر توسعه با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسب را برای رشد اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان فراهم می سازد.

  چشم انداز

  دفتر توسعه آموزش با توکل به خداوند و تکیه بر توانمندی اساتید و با عنایت به ارزش ­ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه­ های آموزشی در سطح منطقه و ملی گام بردارد.

  محورهای کلی وظایف این دفتر به قرار زیر می باشد :

   1 -  برنامه ریزی آموزشی                                                     

   2 - ارزشیابی

   3 - تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

   4 - برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

   5 - پژوهش در آموزش

   

           1-برنامه ریزی آموزشی 

          * مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با معاونت آموزشی بیمارستان

          * مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین Course Plan ، Lesson Plan با همکاری و نظارت EDC

          * کمک به پیگیری تدوین Course Plan،  Lesson Plan با معاونت آموزشی بیمارستان

          * کمک به نظارت بر اجرای Course Plan،  Lesson Planبا معاونت آموزشی بیمارستان

          * مشارکت درتدوین ارزشیابی مدون و اجرای Course Plan،  Lesson Plan در گروه های آموزشی  با معاونت آموزشی بیمارستان

          * مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )

          *  انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

   

          2 -ارزشیابی 

           * مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

           * مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

           * ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCE و ..... )

           * انجام ارزیابی آزمون ها، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروه ها و EDC ( بر اساس چک لیست تدوین شده معین )

           * اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

   

           3 -  تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

           * مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC

           * مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC

           * مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC

           * مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC

           * پیگیری تکمیل فرم های عملکرد ماهیانه گروه ها در قالب فرم های مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDC و گروه های آموزشی مربوطه

   

          4- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

   

          5- پژوهش در آموزش

          * ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش  ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC

   

   

  فعالیت های واحد

   * بازدید دوره ای بخش ها در خصوص اصلاح روند پرونده نویسی 

   * تکمیل و آنالیز چک لیست های فعالیت آموزشی بخش ها

   * تکمیل و آنالیز فرم نظر سنجی اساتید در خصوص رضایتمندی اساتید از امکانات آموزشی و رفاهی

   * تکمیل و آنالیز فرم نظر سنجی فراگیران در خصوص رضایتمندی از فعالیت های آموزشی بخش های داخلی

   * تکمیل و آنالیز فرم های ارزیابی سیستم جامع عملکردی آموزشی

   * تکمیل و آنالیز فرم نظرسنجی فراگیران در خصوص رضایتمندی از امکانات رفاهی

   

 •  
آخرین بروز رسانی : 1402/03/02 15:16