• معرفی معاون توسعه تحقیقات بالینی

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  •  
  • نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت شماره تماس

   خانم دکتر عاطفه سعدی دوست

   فوقتخصص گوارش
   معاون توسعه تحقیقات بالینی

   44502003-6 

   داخلی 229

    

  •  

   • شرح وظایف مسئول تحقیقات بالینی

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   •  
   •  

    ساماندهی پژوهشهای بالینی در زمینه‌های مختلف امور پزشکی، بهداشتی و درمانی و رشته‌ های وابسته به آن.

      فراهم نمودن شرایط برای ارائه خدمات و مشاوره علمی و آماری به اعضای هیات علمی و پزشکان .

      فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی .

      ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی و پزشکان

      حمایت از پژوهشهای علوم بالینی

آخرین بروز رسانی : 1402/03/02 15:16