معرفی و شرح وظایف واحد IT

 

واحد فنآوری اطلاعات بیمارستان آموزشی شهید بهشتی بندرانزلی دارای فعالیت های تخصصی در زمینه های نرم افزار و شبکه و هم اکنون به ارائه خدمات و گسترش فعالیت های الکترونیکی مشغول می باشد.

ساختار و فضای فیزیکی:

این واحد دارای یک واحد کامپیوتر می باشد که به اتاق کار  و مرکز سرور  تقسیم شده است.

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات بیمارستان:

·         نصب وراه اندازی سیستم های کامپیوتری بیمارستان

·         مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزITدانشگاه

·         بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

·         انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری

·         پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکزITدانشگاه

·         همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

·         تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

·         همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

·         عیب یابی شبکه  LANواحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن

·         تست و تأیید طرحهای شبکهLAN  واحد مربوطه

·         پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت

·         بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بیسیم واحد مربوطه

·         نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط

·         کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز IT دانشگاه

·         ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

·         کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

·         آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجائی، به مرکزآمار و فن آوری

·         رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری

·         نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز

·         مدیریت و پشتیبانی از سیستم HISکه شامل موارد ذیل می گردد:

·         آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها

·         رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات

·         انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و ...

·         بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب

آخرین بروز رسانی : 1401/06/16 14:28