عنوان بخش

داخلی

تعداد تخت فعال

25

 

رئیس بخش

دکتر هادی پور

سرپرستار بخش

شراره دارسرایی

 

شماره داخلی

230

ساعت ملاقات بیماران

14:30 الی 16 روزهای زوج و جمعه

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

نوع بیماران بستری در بخش :

1-     CVA

2-     دیابتی

3-     پای دیابتی

4-     انسولین تراپی

5-     پنومونی

6-     آنفلوانزا

7-     آنژین ونسان

8-     خونریزی مغزی

9-     تشنج

10-سکته مغزی

11-گاستروآنتریت

12-هپاتیت B و C

13-........

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 13:02