عنوان بخش

جراحی مردان

رئیس بخش

دکتر کامبیز تنهایی

سرپرستار

سید زهرا حسینی

تعداد تخت فعال

26

شماره داخلی

204

ساعات ملاقات بیماران

روزهای زوج و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

مراقبتهای بعد از اعمال جراحی مانند:TL-DCR-ختنه- جراحی های چشم-جراحی های اورتپدی-ENT-هرنی آپاندکتومی و...

 


 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400