عنوان بخش

جراحی مردان

رئیس بخش

دکتر طالقانی

سرپرستار

لیلا قربانی

تعداد تخت فعال

26

شماره داخلی

204

ساعات ملاقات بیماران

روزهای زوج و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

مراقبتهای بعد از اعمال جراحی مانند:TL-DCR-ختنه- جراحی های چشم-جراحی های اورتپدی-ENT-هرنی آپاندکتومی و...

 

 

 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/11/09 08:22