عنوان بخش

جراحی زنان

رئیس بخش

دکتر امید اکبری

سرپرستار

سید زهرا سلیمی

تعداد تخت فعال

31

شماره داخلی

248

ساعات ملاقات بیماران

روزهای زوج و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

مراقبتهای بعد از اعمال جراحی مانند:D&C-C/S-EP-TL-DCR—APR-کیست تخمدات-کیست بارتولن-هرنی-انواع جراحی های چشم-انواع توده ها-اورتوپدی و.....

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/11/09 08:25