·         در قوانین و فرهنگ ترافیک تصادف برابر است با برخورد حداقل یک وسیله نقلیه با وسایل نقلیه دیگر .بعبارتی دیگر در فرهنگ نوین ترافیک همه اجزاء دخیل در امر ترافیک میتوانند عاملی یا عامل تصادف باشد .

·         در قوانین موجود وبرای راحتی درک مفاهیم مرتبط ، تصادف را اینگونه معرفی میکنند :هر گاه حداقل یک وسیله نقلیه موتوری با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند تصادف رخ داده است اما این تصادف بنا بر شدت وضعف به سه گروه اصلی تقسیم میشود :

الف) تصادفات خسارتی : که در آن فقط به وسایل نقلیه خسارت مالی وارد میشود.

ب) تصادفات جرحی : تصادفی است که علاوه بر خسارت مالی حداقل یکی از رانندگان ویا سرنشینان ویا عابرین پیاده ویا احشام مجروح میشوند .

ج) تصادفات قتلی : متاسفانه این گونه تصادفات در ایران مرتب در حال رخ دادن است وطبق آخرین بررسیها در هر ۲۰ دقیقه یک نفر جان خودش را در اثر تصادف از دست میدهد وبا یک حساب سرانگشتی میتوان به این نتیجه رسید که طی ۲۴ساعت بطور متوسط ۷۰نفر کشته میشوند تکرار میکنم هر روز ۷۰ نفر ودر سال رقمی نزدیک به ۳۰۰۰۰سی هزار نفربهرحال در تصادفی که حداقل یکی از رانندگان ویا سرنشینان ویا عابرین ویا راکبین موتور و دوچرخه در اثر شدت تصادف جان خودشان را از دست میدهند را تصادف قتلی گویند .

آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 13:04