عنوان بخش

اطفال

رئیس بخش

دکتر  کاوه خردمند

سرپرستار

زینب محمدی

تعداد تخت فعال

25

شماره داخلی

224

ساعات ملاقات بیماران

روزهای زوج و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

FC-GFفاویسم-بروشولیت-کروپ-پره ماچوریتی و...

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/22 11:58