عنوان بخش

آزمایشگاه

 

رئیس بخش

دکتر الهه عرب شیبانی

 

سوپروایزر بخش

مژگان سلیمانی

شماره داخلی و مستقیم

داخلی :203        شماره مستقیم : 44505213

 

شرح اقدامات بخش

-          نمونه گیری از بخش ها و بیماران سرپایی جهت انجام آزمایشات مختلف

-          تهیه خون و فرآورده های خونی

-          دارای بخشهای به شرح ذیل :

Ø       هماتولوژی

Ø       میکروب شناسی

Ø       بیوشیمی

Ø       آنزیم

Ø       سرولوژی

Ø       ادرار و مدفوع

Ø       بانک خون

 

آزمایش خون که پانل های خونی هم گفته می شود، یکی از ابتدایی ترین ابزارهای علم پزشکی در تشخیص بیماری ها هستند. پزشک با کمک یک تست خونی قادر خواهد بود تا علامت های بیماری های خاص، کمبود های تغذیه ای فرد و سطح مواد زائد موجود در خون او را مورد بررسی قرار دهد. در طی یک ویزیت پزشکی، با هدف درمان بیماری و یا تنها با هدف بررسی وضعیت سلامتی، اولین ابزاری که پزشک بعد از معاینه بالینی بیمار به کار می گیرد، انجام آزمایش خون است.

هر چند وقت یک بار باید آزمایش خون بدهیم؟
 
انجام آزمایشات دوره‌ای تقریبا هر شش ماه یک‌بار برای هر شخصی باتوجه به شرایط جسمانی و سلامتی‌اش ضروری است اما در کسانی که سابقه بیماری خاصی دارند بسته به نوع بیماری‌شان باید با نظر پزشک معالج در دوره‌‌های کوتاه‌تری آزمایشات لازم را انجام دهند.

 
چه زمانی از روز بهتر است آزمایش بدهیم؟
پاسخ به این سوال بستگی به نوع آزمایش درخواستی دارد، برای مثال قند خون ناشتا باید صبح و به صورت ناشتا انجام شود. بعضی از تست‌‌ها مانند کورتیزول نیز بسته به درخواست پزشک ممکن است 8 صبح یا 4 بعدازظهر انجام شود.

اما وقتی جواب آزمایش را می گیرید احتمالا چیزی از آن متوجه نمی شوید و باید از یک پزشک یا کسی که مطلع است کمک بگیرید، پس بهتر است اطلاعات خود را در این زمینه زیاد کنید تا بتوانید یرگه آزمایش خود را تفسیر کنید.

FBS قند خون ناشتا
MCHC
غلظت متوسط همو گلوبین
WBC
شمارش گلبول های سفید
RBC
شمارش گلبول های قرمز
HB
همو گلوبین

HC
هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)
HCV
حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH
مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W
ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT
شمارش پلاکت ها

PTE
در صد پلاکت ها
MPV
حجم متوسط پلاکت ها
MCH
وزن متوسط هموگلوبین
MCV
حجم متوسط هموگلوبین
M/E
نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW
پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA
تجزیه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده های متراکم)
TGs
تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود)
HCG
تست حاملگی
FSB
آزمایش قند خون

آخرین بروز رسانی : 1401/12/09 13:37