جدول برنامه ریزی آموزشی شش ماهه دوم سال 92

روز

تاریخ

عنوان


چهارشنبه

3/7/92

پسماند


10/7/92


چهارشنبه

17/7/92

گزارش نویسی8/8/92چهارشنبه

15/8/92

فوق برنامه(عنوان متعاقبا اعلام می گردد)


چهارشنبه

29/8/92

شوک و مراقبت های پرستاری


چهارشنبه

6/9/92

اورژانس های مامایی


13/9/92


چهارشنبه

20/9/92

آموزش به بیمار+ایمنی دارو


27/9/92


چهارشنبه

4/10/92

آموزش مهارتهای رفتاری+ارتباطی


18/10/92


چهارشنبه

25/10/92

فوق برنامه(عنوان متعاقبا اعلام می گردد)


چهارشنبه

2/9/16/بهمن 92

اطفاء حریق و تمرین Drill


 
         

قابل توجه است که بدلیل اشغال بودن کلاس در تمامی ایام هفته ،سمینارهای فوق الذکر فقط چهارشنبه ها عصر برگزار خواهد گردید.

                                                                                                         با تشکر

واحد آموزش

                                                                                                   

 

جدول برنامه ریزی آموزشی شش ماهه اول سال 1393

بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

 

روز

تاریخ

ساعت

عنوان

دوشنبه

93/1/25

30/8 صبح

تریاژ بیمارستانی

سه شنبه

93/2/9

30/2 عصر

آشنایی با حقوق گیرندگان خدمت

سه شنبه

93/2/16

30/2 عصر

آشنایی با حقوق گیرندگان خدمت

سه شنبه

93/2/30

30/2 عصر

کنترل عفونت(التور)

سه شنبه

93/3/6

30/2 عصر

سلامت شغلی و بهداشت محیط

سه شنبه

93/3/13

30/2 عصر

مدیریت خطر

سه شنبه

93/3/20

30/2 عصر

مدیریت بحران

سه شنبه

27و28/3/93

30/2 عصر

احیاء قلبی- ریوی پایه و پیشرفته

سه شنبه

93/4/3

30/2 عصر

استفاده از دفیبریلاتور

سه شنبه

93/4/10

30/2 عصر

زایمان فیزیولوژیک

سه شنبه

93/4/24

30/2 عصر

زایمان فیزیولوژیک

سه شنبه

93/5/14

30/2 عصر

گزارش نویسی

سه شنبه

93/5/21

30/2 عصر

گزارش نویسی

سه شنبه

93/5/28

30/2 عصر

ایمنی بیمار

سه شنبه

93/6/4

30/2 عصر

ایمنی بیمار

سه شنبه

93/6/11

30/2 عصر

احیاء نوزاد

سه شنبه

93/6/25

30/2 عصر

احیاء نوزاد

 

-        در صورت تغییر در برنامه،مراتب متعاقبا با اطلاع شما خواهد رسید

-        تمرین Drill آتشنشانی در ماه خرداد انجام خواهد گردید

 

جدول برنامه ریزی آموزشی سه ماه دوم(تابستان)1394

بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

عنوان

ساعت

تاریخ

ایام هفته

مدیریت خطر

14:30

94/4/9

سشنبه

مدیریت بحران

14:30

94/4/23

سشنبه

احیاء قلبی-ریوی پایه و پیشرفت

14:30

94/5/6

سشنبه

مراقبت آغوشی

14:30

94/5/27

سشنبه

استفاده از دفیبریلاتور

14:30

94/6/10

سشنبه

تغذیه و نقش ریز مغذی

14:30

94/6/24

سشنبه

مشاوره بارداری و قبل از بارداری

14:30

94/6/31

سشنبه

 

در صورت تغییر در برنامه،مراتب متعاقبا با اطلاع شما خواهد رسید"

 

 

 

 

برنامه آموزشی شش ماهه دوم سال 94

بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

 

روز

تاریخ و ساعت برگزاری

عنوان

سه شنبه

7/7/94-30/2 عصر

سلامت شغلی و بهداشت محیط

سه شنبه

21/7/94-30/8 صبح

زخم بستر و مراقبت های پرستاری

سه شنبه

28/7/94-30/2 عصر

فوریت های مامایی

سه شنبه

5/8/94-30/2 عصر

ارزیابی سلامت جنین

سه شنبه

19/8/94-30/2 عصر

ایمنی بیمار

سه شنبه

3/9/94-30/2 عصر

ارتباط و ارتباط درمانی

سه شنبه و چهارشنبه

24و25/9/94-30/2 عصر

زایمان فیزیولوژیک

سه شنبه

1/10/94-30/2 عصر

گزارش پرستاری

سه شنبه

15/10/94-30/2 عصر

مدیریت بحران

سه شنبه

29/10/94-30/2 عصر

اشتباهات دارویی

سه شنبه

6و7/11/94-30/8 صبح

احیاء نوزاد

سه شنبه

20/11/94-30/2 عصر

 

مدیریت خطر

 

 

جدول برنامه ریزی آموزشی شش ماهه اول سال 1395

بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

روز

تاریخ

ساعت

عنوان

سه شنبه

7/2/95

30/2 عصر

تریاژ بیمارستانی

سه شنبه

21/2/95

30/2 عصر

ترانسفوزیون خون

سه شنبه

4/3/95

30/2 عصر

التور

سه شنبه

12و11/3/95

30/2 عصر

شیر مادر

سه شنبه

1/4/95

8 صبح

گیرندگان خدمت و مهارتهای ارتباطی

سه شنبه

22/4/95

30/2 عصر

اصول مراقبت در دیالیز

سه شنبه

13و12/5/95

30/2 عصر

انواع آریتمی ها و مراقبت های پرستاری

سه شنبه

26/5/95

30/2 عصر

تفسیر گرافی و اسکن

سه شنبه

10و9/6/95

30/2 عصر

زایمان بی درد

سه شنبه

23/6/95

8 صبح

احیاء پایه

 

-          در صورت تغییر در برنامه،مراتب متعاقبا به اطلاع شما خواهد رسید

 

برنامه زمانبندی سمینار های سال 1396

 بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

 روز

تاریخ

ساعت

عنوان

سه شنبه

96/1/30

30/2 عصر

شکستگی ها و مراقبت(آتل گیری)

سه شنبه

96/2/12

30/2 عصر

تریاژ

سه شنبه

96/2/26

30/2 عصر

اورژانسهای مسمومیت

سه شنبه

96/3/9

30/2 عصر

پیشگیری از بیماریهای شغلی (اختلالات اسکلتی عضلانی)

سه شنبه

96/3/23

30/2 عصر

پیشگیری و کنترل وبا

سه شنبه

1396/4/13

30/2 عصر

احیائ پیشرفته

سه شنبه

96/4/27

30/2 عصر

گزارش نویسی

سه شنبه

96/5/10

30/2 عصر

دفیبریلاتور

سه شنبه

96/5/24

30/2 عصر

روشهای پیشگیری وکنترل عفونت(شستن دست)

سه شنبه

96/5/31

8 صبح

فناوری اطلاعات

سه شنبه

96/6/14

30/2 عصر

غربالگری بیماریهای شایع و سرطان زنان

سه شنبه

96/6/28

30/2 عصر

مهارتهای ارتباطی

  در صورت تغییر در برنامه،مراتب متعاقبا با اطلاع شما خواهد رسید.

 

 


برنامه زمانبندی کلاس های آموزشی شش ماهه دوم سال 1396

بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

روز

تاریخ

ساعت

عنوان

شنبه

96/7/1

14:30 عصر

زخم بستر

سه شنبه و

چهارشنبه

96/7/11

96/7/12 

14:30 عصر

تفسیر نوارقلبی – انواع آریتمی و مراقبت پرستاری

سه شنبه

96/7/18

14:30 عصر

سل

دوشنبه و

سه شنبه

96/8/8

96/8/9

14:30 عصر

مدیریت بحران

دوشنبه و

سه شنبه

96/8/15
96/8/16

14:30عصر

شیرمادر

دوشنبه و

سه شنبه

96/9/13

96/9/14

14:30 عصر

احیاء نوزاد

سه شنبه

96/9/21

14:30 عصر

ونتیلاتور

سه شنبه

96/10/12

14:30 عصر

اشتباهات دارویی

سه شنبه

96/10/19

9 صبح

مدیریت استرس

سه شنبه

96/11/17

14:30 عصر

پیشگیری و کنترل بیماری آنفولانزا

 

- در صورت تغییر در برنامه ، مراتب متعاقباً به اطلاع شما خواهد رسید.

                                             بنام خدا

برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی در سال98

 

ردیف

عناوین برنامه آموزشی

تاریخ

گروه هدف

تاریخ ماه/ روز

 

1

تالاسمی

فروردین

کلیه گروه درمانی

2

حقوق گیرنده خدمت و مهارتهای ارتباطی

اردیبهشت

گروه درمانی - اداری

3

 CPR پایه

اردیبهشت

کلیه گروه درمانی

4

 CPRپیشرفته

اردیبهشت

کلیه گروه درمانی

5

کنترل عفونت(شستشوی دست)

خرداد

کلیه گروه درمانی

6

تریاژ

خرداد

کلیه گروه درمانی

7

همو ویژیلانس

تیر

کلیه گروه درمانی

8

تفسیر گرافی و اسکن

تیر

کلیه گروه درمانی

9

ایزو لاسیون و احتیاطات استاندارد

مرداد

کلیه گروه درمانی

10

اصول صحیح گزارش نویسی

مرداد

کلیه گروه درمانی

11

زایمان فیزیو لوژیک

مرداد

مامایی - اتاق عمل

12

مدیریت خطا

شهریور

کلیه گروه درمانی

13

تفسیر ECG ,آریتمی های شایع

شهریور

کلیه گروه درمانی

14

(بیماریهای واگیر)هپاتیت

مهر

گروه درمانی - اداری

15

شیرمادر

مهر

کلیه گروه درمانی

16

تزریقات ایمن

آبان

کلیه گروه درمانی

17

اصول کار با ونتیلاتور و تفسیر اختلالات اسید و باز

آبان

کلیه گروه درمانی

18

احیاء نوزاد (پایه- پیشرفته)

آذر

کلیه گروه درمانی

19

اشتباهات دارویی(ADR)

آذر

کلیه گروه درمانی

20

مدیریت خطرحوادٍث و بلایا

دی

گروه درمانی - اداری

21

اورژانس های مامایی

دی

کلیه گروه درمانی

22

دیالیز و مراقبت های پرستاری 

بهمن

کلیه گروه درمانی

 

 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400