توضیحات: این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است. خواهشمند است با ارائه پاسخ های دقیق و صادقانه خود ما را در بهبود خدمات این مرکز یاری دهید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم.
آخرین بروز رسانی : 22 آذر 1400