سمت

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

سابقه کار

سابقه کار در این سمت

شماره تماس

آدرس ایمیل

رئیس

مرتضی فلاح کرکان

متخصص اورولوژی

7 -

01344502013

 Mortezafallah.md@gmail.com

 

 

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

سابقه کار

سابقه کار در این سمت

شماره تماس

آدرس ایمیل

مدیر

محمد حسین رضایی دوگاهه متخصص طب اورژانس 8 -

01344502005

dr_hussein_rezaei@yahoo.com

 
  

سمت

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

سابقه کار

سابقه کار در این سمت

شماره تماس

آدرس ایمیل

مترون

مرجان زراندیان 

کارشناس پرستاری

15 -

01344502008

-

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400