• معرفی معاون توسعه آموزش

    • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت شماره تماس

خانم دکتر عاطفه سعدی دوست

فوقتخصص گوارش
معاون توسعه تحقیقات بالینی

44502003-6 

داخلی 229

 

آخرین بروز رسانی : 1402/03/02 17:13